LV EN
My working place
Authentication
Available authentication tools:
Private person PFAS Delegated person
[Delete all notifications]

Kā lietot Ģeoportālu?

29.03.2019.

Kas var lietot Ģeoportālu?Ģeoportālu var lietot jebkurā laikā un vietā ikviens, kura rīcībā ir dators un interneta pieslēgums. Noderīga un uzticama ģeotelpiskā informācija ikdienas un darba jautājumu risināšanai Ģeoportālā pieejama gan privātpersonām, gan nozares speciālistiem uzņēmumos, valsts un pašvaldības iestādēs. Piemēram, iedzīvotāji ar Ģeoportāla palīdzību var plānot tūrisma izbraucienus, uzņēmumi – izmantot savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, bet valsts un pašvaldības iestādes – koordinēt teritorijas attīstības plānošanu.

Vai visi Ģeoportāla pakalpojumi ir bezmaksas?Ģeoportālā pieejami bezmaksas un maksas pakalpojumi.Ģeotelpisko datu kopu meklēšana un skatīšanās, neveicot to lejupielādi, ir bezmaksas, izņemot tās ģeotelpiskās informācijas kopas, kuru uzturēšana nav pilnībā nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un kuru uzturēšanai nepieciešama liela apjoma un bieža ģeotelpiskās informācijas atjaunināšana.Bezmaksas un maksas pakalpojumi apskatāmi un iegūstami lietošanai sadaļā Ģeoprodukti. Pie katra ģeoprodukta ir norādīts, vai tas ir maksas pakalpojums un cik maksās tā iegāde. Maksas pakalpojumus lietotājs var ērti iegādāties, autentificējoties Ģeoportālā un izmantojot pieejamos elektroniskos apmaksas līdzekļus. Maksu par Ģeoportālā ietvertās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ja tāda ir noteikta normatīvajos aktos, saņem attiecīgās ģeotelpiskās informācijas datu kopas turētājs.

Kā autentificēties Ģeoportālā?Autentificēties Ģeoportāla lietošanai iespējams sadaļā Mana darba vieta, izmantojot tur pieejamos elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju līdzekļus (privātpersonām - E-paraksts, eID, Swedbank, SEB banka, Citadele banka, Norvik Banka, Nordea Bank vai DNB banka interneta banku autentifikācijas līdzekļus un valsts un pašvaldības iestādēm - VISS autentifikācijas moduli). Daļa ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumi, tai skaitā visi maksas ģeoprodukti, pieejami vienīgi autentificētam lietotājam.

Kur gūt palīdzību Ģeoportāla lietošanai?Ģeoportāla sekmīgai lietošanai iesakām iepazīties ar sadaļā Palīgs pieejamo informāciju un Ģeoportāla lietošanas noteikumiem.

Ģeoportāla, Ģeoproduktu un pasūtījumu moduļa, Informācijas sadaļas lietotāja rokasgrāmata

Dalītās piekļuves pārvaldības sistēmas lietotāja rokasgrāmata

Ģeotelpisko datu savietotāja un Ģeoportāla lietotāju tiesību piešķiršanas veidlapa